Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że począwszy od dnia 16 sierpnia 2016r. nasze biuro techniczno - handlowe oraz magazyn zostają przeniesione do nowo wybudowanej siedziby w Mikołowie przy ulicy Elsnera 55a. Nowa siedziba firmy usytuowana jest w odległości ok. 10 km od węzła autostradowego A1/A4 Sośnica, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej 44.

Zmiana loka­li­za­cji to kolejny krok na dro­dze dyna­micz­nego roz­woju firmy. Więk­sza powierzch­nia, sala konferencyjna, nowoczesna aranżacja pozwolą wygod­niej i bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nie obsłu­gi­wać klien­tów naszej firmy oraz zapewnią najwyższy komfort pracy naszym pracownikom. Architektura budynku nawiązuje do wzornictwa nowoczesnego industrializmu oraz długich tradycji naszej grupy kapitałowej w branży stalowej.

Od dnia 16 sierpnia 2016 roku, wszelką korespondencję należy kierować na adres:
Einsal East Sp. z o.o.
ul. Elsnera 55a
43-190 Mikołów


Einsal East - O firmie - Aktualności - Do pobrania - Partnerzy - Kontakt
Copyrights © 2012 Einsal East. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projektowanie i tworzenie stron internetowych Orko Group